Sledite Sony Slovenia

Sony napoveduje prve inteligentne senzorje vida na svetu s funkcionalnostjo procesiranja z umetno inteligenco (UI)

Sporočilo za javnost   •   maj 14, 2020 09:00 CEST

Tokio, Japonska – Družba Sony Corporation je danes najavila prihod dveh modelov inteligentnih senzorjev vida, ki sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena s funkcionalnostjo procesiranja z umetno inteligenco (UI).*1Funkcionalnost procesiranja z umetno inteligenco, ki je vgrajena v sam senzor, omogoča hitro procesiranje z umetno inteligenco ter pridobivanje samo tistih podatkov, ki jih uporabnik potrebuje. To prinaša manjšo zakasnitev pri prenosu podatkov ob uporabi storitev v oblaku, naslavlja pomisleke glede zasebnosti ter zmanjšuje porabo energije in stroške komunikacij.

*1 Med slikovnimi senzorji. Po raziskavi družbe Sony (ob objavi 14. maja 2020).

Nova senzorja širita možnosti za razvoj kamer, opremljenih z umetno inteligenco. Omogočata raznolike načine uporabe v maloprodaji ter pri izdelavi industrijske opreme in prispevata k izgradnji optimalnih sistemov, povezanih v oblak.

Inteligentni senzorji vida - levo IMX500, desno: IMX501

Ime modela Datum pošiljanja vzorca Vzorčna cena (ne vključuje davka)
Inteligentni senzor vida tipa IMX500 1/2,3 (diagonala 7,857 mm) s pribl. 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik (izdelek v obliki golega čipa) april 2020 85 EUR
Inteligentni senzor vida tipa IMX501 1/2,3 (diagonala 7,857 mm) s pribl. 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik (izdelek s podnožjem) junij 2020 (predvidoma) 170 EUR

Širjenje interneta stvari je privedlo do tega, da so vse vrste naprav povezane v oblak, s čimer je postala običajna tudi uporaba sistemov za obdelavo informacij, kjer se informacije, pridobljene iz takšnih naprav, obdelujejo s pomočjo umetne inteligence v oblaku. Po drugi strani pa vedno večji obseg informacij, ki se shranjujejo in obdelujejo v oblaku, prinaša vrsto težav. Povečana zakasnitev pri prenosu podatkov ovira obdelavo informacij v realnem času. Tukaj so tudi pomisleki uporabnikov glede shranjevanja osebnih podatkov v oblaku ter druga vprašanja, kot so povečana poraba energije in višji stroški komunikacij, ki so ravno tako posledica storitev v oblaku.

Nova senzorja odlikuje zložena zasnova, sestavljena sta namreč iz slikovnega čipa in logičnega čipa. Sta prva slikovna senzorja na svetu, opremljena z analizo slike z umetno inteligenco in funkcionalnostjo procesiranja na logičnem čipu. Signal, ki ga pridobi slikovni čip, se obdela s pomočjo UI na senzorju. To odpravi potrebo po visoko zmogljivih procesorjih ali zunanjem pomnilniku in tako omogoča razvoj vrhunskih sistemov UI. Senzor namesto slikovnih podatkov odda metapodatke (semantične informacije, ki pripadajo slikovnim podatkom), s čimer zmanjša obseg podatkov in rešuje pomisleke glede zasebnosti. Poleg tega uporaba umetne inteligence omogoča raznolike funkcionalnosti za različne namene, kot na primer sledenje objektom v realnem času z visoko hitrostjo procesiranja. Izbrati je mogoče različne modele UI in sicer tako, da se notranji pomnilnik prepiše v skladu z zahtevami uporabnika ali razmerami na lokaciji, kjer je sistem v uporabi.

Glavne značilnosti

Prvi slikovni senzor na svetu, ki je opremljen s funkcionalnostjo UI-procesiranja

Slikovni čip je osvetljen z zadnje strani in ima približno 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik za zajemanje informacij prek širokega vidnega kota. Logični čip je poleg običajnega vezja za delovanje slikovnega senzorja opremljen tudi z originalnim Sonyjevim procesorjem digitalnega signala (DSP - Digital Signal Processor). V njem poteka procesiranje signala z UI, ob tem pa vsebuje tudi pomnilnik za model UI. Takšna konfiguracija odpravlja potrebo po visoko zmogljivih procesorjih ali zunanjem pomnilniku, zaradi česar je idealna za visoko zmogljive sisteme UI.

■ Izhod metapodatkov

Signali, pridobljeni s slikovnim čipom, so vodeni prek procesorja ISP (Image Signal Processor), UI-procesiranje pa poteka v postopkovni fazi na logičnem čipu. Pridobljene informacije so na izhodu na voljo v obliki metapodatkov, kar zmanjša količino obdelanih podatkov. Zagotavljanje, da slikovni podatki ne zapustijo čipa obenem pomaga zmanjšati varnostna tveganja in reševati pomisleke glede zasebnosti. Poleg običajne slike, ki jo je posnel običajni slikovni senzor, lahko uporabniki izberejo format izhodnih podatkov glede na svoje potrebe in uporabo, vključno z izhodnimi slikami v formatu ISP (YUV/RGB) in slikami posebnih območij zanimanja.

Izbrati je mogoče izhodni podatkovni format, da ta ustreza različnim potrebam.

■ Visokohitrostno UI-procesiranje

Ko je video posnet z običajnim slikovnim senzorjem, je treba v obdelavo z umetno inteligenco poslati podatke za vsako posamezno sličico, kar povzroči povečan prenos podatkov in oteži zagotavljanje zmogljivosti v realnem času. Sonyjevi novi senzorji izvajajo ISP-procesiranje in visokohitrostno UI-procesiranje (procesiranje s hitrostjo 3,1 milisekunde za MobileNet V1*2) na logičnem čipu in celoten postopek opravijo znotraj ene same sličice. S takšno zasnovo lahko omogočijo izjemno natančno sledenje objektov v realnem času med snemanjem videa.

*2 MobileNet V1: Model UI za analizo slike za prepoznavanje objektov na mobilnih napravah.

Primer sledenja v realnem času s sledenjem izdelku in delu na blagajni.       


■ Izbirni model UI

Uporabniki lahko v vgrajeni pomnilnik zapišejo modele UI po svoji izbiri in jih lahko znova prepišejo in posodobijo glede na svoje zahteve ali razmere na lokaciji, kjer je sistem v uporabi. Če je denimo na prodajnem mestu nameščenih več kamer, ki uporabljajo ta slikovni senzor, je mogoče uporabiti zgolj eno vrsto kamere in jo prilagoditi različnim lokacijam, okoliščinam, času in namenu. Če je kamera s tem slikovnim senzorjem nameščena na vhodu v objekt, jo je mogoče uporabiti za štetje števila obiskovalcev, ki vstopijo v objekt; če je nameščena na polici trgovine, jo je moč uporabiti za zaznavanje pomanjkanja zalog; kadar je na stropu, se lahko uporablja za izdelavo zemljevidov gibanja obiskovalcev trgovine (zaznavanje lokacij, kjer se zbira veliko ljudi) in podobno. Poleg tega je mogoče model UI v določeni kameri prepisati in tako na primer tistega, ki se uporablja za izdelavo zemljevidov gibanja, zamenjati s tistim za prepoznavanje vedenja potrošnikov in podobno.

Primeri uporabe kamer v objektu.       

Ključne specifikacije

Ime modela IMX500 (izdelek v obliki golega čipa) IMX501 (izdelek, ki vsebuje celoten paket)
Število efektivnih slikovnih pik 4056 (H) × 3040 (V), pribl. 12,3 milijona slikovnih pik
Velikost slike Diagonala 7,857 mm (tip 1/2,3)
Velikost enote celice 1.55 μm (H) × 1.55 μm (V)
Število sličic na sekundo Polna slikovna pika 60 fps
Video 4K (4056 × 2288) 60 fps
1080p 240 fps
Polni video + procesiranje UI 30fps
Izhod metapodatkov 30fps
Občutljivost (standardna vrednost F5.6) Pribl. 250 LSB
Raven signala nasičenosti senzorja (najmanjša vrednost) Pribl. 9610 e-
Napajanje Analogno 2,7 V
Digitalno 0,84 V
Vmesnik 1,8 V
Glavne funkcije Funkcija procesiranja UI, ISP, snemanje HDR
Izhod MIPI D-PHY 1,2 (4 pasovi) / SPI
Niz barvnih filtrov Bayerjev vzorec
Format izhoda Slika (Bayer RAW), izhod ISP (YUV/RGB), ROI, metapodatki
Podnožje - Keramični LGA 12,5 mm (H) × 15,0 mm (V)

Sony je ustvarjalno in razvedrilno podjetje s trdnimi tehnološkimi temelji. Ne glede na to, ali gre za igralne ali omrežne storitve oziroma glasbo, fotografije, elektroniko, polprevodniške naprave ali finančne storitve, je namen podjetja, da s pomočjo ustvarjalnosti in tehnologije napolni svet s čustvi. Za več informacij obiščite http://www.sony.net/ in www.sony.si.

Priložene datoteke

Wordov dokument